Asbestilaki tiukkenee – miten taloyhtiön pitää toimia?

tammi 12, 2016

Vuoden 2016 alusta alkaen asbestikartoitus on tehtävä kaikissa rakennushankkeissa.
Lakiuudistus tuo jonkin verran lisävelvoitteita taloyhtiöihin, mutta täysin selvää ei ole vielä, kuinka paljon.
Miten uusi asbestilaki vaikuttaa käytäntöihin?

 

Mitä asbesti on ja missä sitä on käytetty?
Asbesti on yhteisnimitys monille kuitumineraaleille.
Sitä käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena.
Talojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineosat ovat terveydelle erittäin vaarallista.
Uuden lain avulla on tarkoitus parantaa rakennustyömaiden turvallisuutta.
Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Sen käyttö kiellettiin 1993.
Erityisen runsasta asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979.
Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa,
kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa,
muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, palo-ovissa,
proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.
Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuu yhä ihmisiä.
Yleisin tiedostamaton asbestialtistuksen aiheuttaja ovat kylpyhuoneremontit,
joissa saattaa purkuvaiheessa levitä huoneistoon merkittäviä määriä asbestipölyä.
Koska uusia altistuksia tulee ja terveyshaitat muodostuvat pitkän ajan kuluessa,
asbestista johtuvia sairauksia ilmenee vielä pitkään.

Mikä muuttuu?
Nykyisin on mahdollista tilata remontti asbestipurkutyönä, jolloin rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita.
2016 tammikuusta alkaen purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.
Kartoituksen tekijältä edellytetään ”riittävää perehtyneisyyttä”.
Asbestipurkutöitä saavat jatkossa tehdä vain sellaiset yritykset, joilla on siihen lupa, ja töihin pätevät työntekijät.
Tulevaisuudessa kartoitus pitää dokumentoida ja liittää
rakennuttajan – taloyhtiön tai osakkaan – turvallisuusasiakirjaan.
Vain kartoitettuja rakenteita voidaan purkaa, vaikka purkaminen tapahtuisi ulkotiloissa.
Purkutyöstä on tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma,
jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Kuka vastaa taloyhtiössä?
Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa asbestikartoituksella,
ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia.
Rakennuttajan tehtävä on myös huolehtia, että purkutyötä tekemään valitaan
asbestipurkutyöhön oikeutettu ja rekisteröity työntekijä.

Jos rakennuttajana on osakas – esimerkiksi kylpyhuoneremontin teettäjänä – hän vastaa.

Jos remontin tilaa taloyhtiö, se vastaa.

Urakoitsijalla, joka on remontintekijöiden työnantaja, on ensisijainen vastuu altistuksen ehkäisemisessä.
Urakoitsijan vastuu ei kuitenkaan vähennä myös rakennuttajalle kuuluvaa vastuuta.

Miten asbestikartoitukset käytännössä tehdään jälkeen?
Yhtiön korjaushankkeissa ja isoissa osakkaiden remonteissa asiantuntija selvittää kohteessa
mahdollisesti olevan asbestin sijainnin, laadun, määrän ja pölyävyyden purettaessa.
Asbestikartoitus voidaan joissakin tapauksissa tehdä asiakirjojen perusteella ilman laboratoriotutkimuksia.
Kun osakas tekee ”tavanomaisen” kylpyhuoneremontin, pitää vähintään ottaa näytteitä ja
toimittaa ne analysoitavaksi esimerkiksi Työterveyslaitoksen laboratorioon.
Raportti liitetään osaksi rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa ja annetaan purkutyön tekijälle.
Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on selvitettävä aina.

Jos osakas remontoi kylpyhuoneen, miten taloyhtiössä menetellään?
Isännöitsijä/tekninen isännöitsijä muistuttaa tai asettaa muutostyön ehdoksi,
että asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa.
Hän myös pyytää osakasta toimittamaan asbestikartoituksesta kopion taloyhtiölle.
Osakas maksaa kartoituksen kustannukset, kun remontti on hänen hankkeensa.
Kartoitusraportti on osakkaan oma raportti – muut eivät voi hyödyntää tietoa.
Koska taloyhtiön kylpyhuoneet ovat usein täysin samanlaisia,
voi taloyhtiön olla järkevää hyödyntää mittakaavaetua.
Muutkin osakkaat voisivat omissa tulevissa remonteissaan hyödyntää yhden huoneiston kartoitusta.
Tällöin taloyhtiö ja osakas voivat sopia kirjallisesti, että yhtiö maksaa kartoituksen ja
kartoitusraportti on yhtiön omaisuutta.
Tämä edellyttää, että olosuhteet asunnoissa ovat identtisiä;
esimerkiksi kaikki kylpyhuoneet ovat alkuperäiskunnossaan.

Miten taloyhtiön hankkeessa toimitaan?
Rakennuttajan eli taloyhtiön edustajana isännöinti huolehtii,
että asbestikartoitus teetetään hankesuunnitteluvaiheessa,
kartoittaja on rekisterissä ja dokumentti liitetään taloyhtiön eli
rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan.
Jos asbestia löytyy, isännöinti valitsee purkutyöhön rekisteröidyn tekijän.
Rekisteri tulee tällä tietoa aluehallintoviranomaisen nettisivuille.
Tilan käyttöönottamisesta tehdään luovutusasiakirja yhdessä purkufirman kanssa.
Asiakirjassa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot.
Rakenteisiin jätetyistä asbestimateriaaleista kirjataan tiedot tilan käyttäjien käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeisiin.