asukasinfo

Tämän osion sivuilta löydät asukkaalle suunnattua yleistä tietoa, sekä uuden osakkeen­omistajan ja muuttajan muistilistan.

Muuttajalle

Pyydämme ystävällisesti muuttosi yhteydessä huomioimaan seuraavat asiat.

Uudelle osakkeen-omistajalle

Olemme koonneet tähän muutamia asioita, joita uuden osakkeenomistajan on syytä huomioida

Kotivakuutus

Jokainen koti, oma tai vuokrattu, tarvitsee vakuutuksen. Vakuuttaminen on kotiin kohdistuvien riskien
tärkein hallintakeino.

Ilmastonmuutos asumisessa

Pienetkin teot
ovat tärkeitä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan meitä kaikkia.

Asukkaan huoltotoimet

Asunto on arvokas sijoitus, eikä ole yhdentekevää miten asuntoa huolletaan ja ylläpidetään. Täällä löydät ohjeita ja neuvoja turvalliseen asumiseen.

Paloturvallisuus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on asuintalon turvallisuuden kannalta tärkeimpiä
asioita.

Jätehuolto

Lajittelu säästää
ympäristöä ja on kannattavaa taloudellisesti. Jätteiden lajitteleminen säästää luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkojen
aiheuttamia ongelmia.

Yleiset tilat

Yleisten tilojen hyvä käytettävyys on tärkeää kaikille asukkaille.

Huoneiston avaimet

Avain on arvoesine ja avainten haltijoista tulee pitää lukua. Lue lisää avainturvallisuudesta, lisäavaimien
hankkimisesta, turvalukoista ja lukkojen huoltotoimista.

Muutostyöilmoitus isännöitsijälle

Remontit, jotka voivat vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin osiin, kuten kantaviin seinärakenteisiin, hormistoihin, sähköjohdotuksiin, lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmään, vedeneristeisiin, vesikalusteisiin, ilmastointiin tai akustiikkaan pitää aina ilmoittaa.

Lämmityslaitteet

Huonelämpötiloilla on
suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen.

Huoneiston käyttö

Huoneiston käyttöohjeista asukas saa ohjeita ja neuvoja kuinka huoneiston hoito suoritetaan oikein ja kuinka menetellään havaittaessa vaurioita huoneiston rakenteissa, materiaaleissa tai
laitteissa.

Vastuunjako

Täältä pääset tutustumaan kuinka vastuut jakautuvat taloyhtiössä.

Järjestysmääräykset

Järjestysmääräyksissä kerrotaan esim. ulko-oven aukioloajoista, kotieläinten pitämisestä tai yhteisten tilojen käyttöohjeista.