Jätteiden lajittelu

ASUINTALOJEN JÄTEHUOLLOSSA NOUDATETAAN KUNNALLISIA MÄÄRÄYKSIÄ.

Lajittelu säästää ympäristöä ja kannattaa taloudellisesti. Jätteiden lajitteleminen säästää luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia ongelmia. Lajittelematon sekajäte kuluttaa eniten sekä kukkaroa että ympäristöä. Ongelmajätteiden lajittelulla estetään myrkyllisten aineiden joutuminen kaatopaikalle tai luontoon.

Määräysten mukaan lajitellaan erikseen

R

Sekajäte

R

Keräyspaperi

R
Keräyskartonki
R
Bio- ja kompostijäte
R
Metalli
R
Lasi
R
Energiajäte
R

Muut: ongelmajäte, keräyspahvi, sähkö-ja elektroniikkaromu (SER), remontti- ja rakennusjäte, isot esineet, kierrätyskelpoiset vanhat tavarat ja vaatteet.

Jätteen keräys

Asuinhuoneistoista kertyvä jäte kerätään kiinteistön jätteille tarkoitettuun paikkaan. Keräyspaikan tulee olla tarkoitettu ainoastaan jätehuollon tarpeisiin. Kiinteistöjen vakuutusohjeet suosittelevat, että jätepaikka olisi aina lukittu sekä siisteyden että tuhopolttojen estämiseksi.

Jätteet tulee laittaa niille varattuihin keräysastioihin. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Asukkaan tulee itse huolehtia aiheuttamastaan purku- ja remonttijätteestä. Ongelmajätettä, kuten vanhoja televisioita, ei saa heittää sekajätteen joukkoon. Kunnan tulee järjestää paikka ongelmajätteen vastaanotolle.

Jätepisteet

Kiinteistöjen jätepisteet ovat kiinteistöjen tai kuljetusyritysten ylläpitämiä. Asukkailla on lopullinen vastuu tuottamistaan jätteistä ja niiden asianmukaisesta kierrätyksestä.

Liike- ja toimistohuoneistot ovat vastuussa jätteensä toimittamisesta käsittelyyn siltä osin, kuin jätteitä ei voida toimittaa järjestetyn jätehuollon kautta.

Turhaa jätteiden tuottamista tulee välttää.

Kiinteistön jätehuollosta ja lajittelusta lisätietoa: