Uudelle osakkeenomistajalle

Tervetuloa osakkeenomistajaksi isännöimäämme taloyhtiöön!

Olemme koonneet tähän muutamia asioita, joita uuden osakkeenomistajan on syytä huomioida.

rekisteröiminen

Voidaksenne nauttia kaikista osakkeenomistajan etuisuuksista mm. yhtiökokouksessa, tulee teidän rekisteröidä osakesiirtonne yhtiön osakeluetteloon. Mikäli kiinteistövälittäjä ei hoida rekisteröintiä puolestanne, niin tarvitsemme kopiot sähköpostitse tai postitse seuraavista asiakirjoista:

– Kauppakirja

– Verohallinnon todistus suoritetusta varainsiirtoverosta. Asunnon ostaja saa sen, kun sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu ovat saapuneet Verohallintoon

– Osakekirja siirtomerkintöineen

– Perinnönjako ym. erikoissaantotilanteisiin tarvittavista papereista saatte tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimiston asiakaspalvelusta (info@astala.fi)

Maksulomakkeet

Kun ilmoittaudutte taloyhtiön uudeksi osakkeenomistajaksi, saatte isännöitsijätoimistosta maksulomakkeen, jolla pyydämme vastikkeet ja muut maksut suorittamaan. Älkää maksako vastikkeita aikaisemman omistajan maksulomakkeilla, jotta maksujen viitenumerot kohdentuvat oikein.

Tarkistakaa maksulomakkeessa olevat nimi- ja osoitetiedot sekä veloitusten oikeellisuus ja ilmoittakaa mahdollisista muutoksista (esim. henkilömuutokset vesimaksuja varten).

Maksuista on mahdollista tehdä netissä e-laskusopimus ja pankissa suoramaksusopimus.

Huoneiston remontti

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Käytännössä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan huoneistossa suoritettavat maalaus- ja tapetointityöt. Huolehdittehan siitä, että ilmoituksenne käsittelyllä jää yhtiön hallinnossa riittävästi aikaa!

Lattiakaivot

Puhdistathan lattiakaivosi kerran kuussa?
Kylpyhuoneiden lattiakaivojen puhdistaminen kuuluu jokaisen asukkaan kunnossapitovastuulle. Lattiakaivon puhtaana pitäminen on erittäin tärkeää välttääksemme viemäritukoksia sekä mahdollisia padotustilanteista aiheutuvia kosteusvaurioita. Lattiakaivo tulisi puhdistaa säännöllisesti.

Vesikalusteet ja vuodot

Ilmoittakaa mahdollisista vuotavista vesikalusteista välittömästi vuodon havaittuanne.

Muutaman millin vesivuoto voi tietää puolen millin vesilaskua. Esimerkiksi WC-istuimen jatkuva vuoto kuluttaa jopa 3000 m³/vuodessa – 7500 euroa. Vesihanan tiheä tippavuoto kuluttaa 30 m³ vuodessa ja siitä kertyy jo 75 euroa.

Vettä olisi hyvä säästää siellä, missä on turhaa kulutusta. Sulje hana, kun harjaat hampaita. Käy suihkussa, älä kylve ammeessa, ainakaan joka päivä. Pese täysiä koneellisia. Älä juoksuta vettä, kun tiskaat käsin.

 

Vikailmoitukset

Mahdolliset vikailmoitukset vuotavista vesikalusteista tms. tulee tehdä viipymättä talonmiehelle / huoltoyhtiöön.

Palovaroittimet

Muistattehan, että pelastustoimilain mukaan tulee kaikissa huoneistoissa olla jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus on huoneiston asukkaalla. Muistakaa testata palovaroitin säännöllisesti ja aina pitkän poissaolon jälkeen. Uusikaa paristo tarvittaessa.

Pesukonehanat

Muistakaa sulkea sekä pyykinpesu- että astianpesukoneen hanat aina, kun pesukone on lopettanut ohjelman. On tapahtunut lukuisia vesivahinkoja, joiden aiheuttajana on ollut pesukoneen tai sen liitäntäletkun rikkoutuminen. Älkää koskaan jättäkö pesukonetta käyntiin, mikäli ette ole kotona. Vaikka vakuutukset korvaavatkin vahingot joiltakin osin, tulee näistä vahingoista aina kustannuksia sekä suurta vaivaa ja haittaa myös asukkaalle / osakkaalle.

Tarkistakaa / tarkistuttakaa pesukoneen ja astianpesukoneen liitokset kerran vuodessa. Huolehtikaa siitä, että pesukoneen asennuksen suorittaa ammattimies. Pyykinpesukoneita ei tule asentaa tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.

Kotivakuutukset

Huolehtikaa, että teillä on voimassa oleva ja oikean määräinen kotivakuutus. Taloyhtiö on vakuuttanut vain rakennukset eli kunkin asunnon koti-irtaimiston vakuuttamisesta vastaa aina huoneiston haltija. Esimerkiksi suuressa vuotovahingossa tai tulipalossa mahdollisesti tarvittavan tilapäisasumisen osalta korvausta saa vain kotivakuutuksesta. Myös poikkeuksellisen kalliiden sisustusmateriaalien osalta on hyvä keskustella kotivakuutusyhtiön kanssa. Pyydämme sijoitushuoneistojen omistajia varmistamaan vuokrasopimuksissa tai muuten, että myös vuokralaiset huomioivat asian.

Mikäli olette sijoitushuoneiston omistaja, harkitkaa mahdollisen vuokratulojen keskeytysvakuutuksen ottamista, koska taloyhtiön vakuutus ei kata mahdollista vuokratulon keskeytymistä esim. edellä mainituista syistä.

Jätteiden käsittely ja jätehuone

Asukkaita pyydetään kiinnittämään erityistä huomioita käyttäytymiseen jätepisteessä, täysistä roska-astioista aiheutuu lisäkuluja taloyhtiölle. Erityisesti pyydämme kiinnittämään huomiota alla mainittuihin:

– Pahvilaatikot on ehdottomasti hajotettava ja taiteiltava. Niitä ei saa laittaa kokonaisena laatikoihin tai jättää astioiden ulkopuolelle.

– Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää minkäänlaista jätettä, jokaisesta ylimääräisestä tavarasta tulee yhtiölle lisämaksu.

– Astiat ovat tarkoitettu ainoastaan kotitalousjätteille – astioihin ei saa viedä huonekaluja, laudan pätkiä, elektroniikkaa yms.

– Jäte-astiat tulisi täyttää tasaisesti. HSY:llä on mahdollisuus periä yhtiöltä sakkomaksu, mikäli kannet eivät pysy kiinni. Astioiden tasainen täyttäminen auttaa ko. ongelmaan.

– Lajitellaan jätteet tehokkaasti. Näin vähenee kaatopaikalle menevän sekajätteen osuus!