Märkätilojen rakennuslupiin muutoksia

marras 11, 2015

Helsingin rakennusvalvonta on muuttanut luvitusvaatimusta märkätilamuutoksissa:

Kylpyhuoneet saa remontoida ilman rakennuslupaa – muutama poikkeus

28.10.2015 17:06

Kylpyhuoneen ja saunatilan voi jatkossa useimmiten rakentaa, korjata ja laajentaa ilman rakennuslupaa tai rakennusvalvonnan lausuntoa. Luvan ja lausunnon tarve poistuu Helsingissä marraskuun alusta alkaen. Muutos koskee märkätilahankkeita, jotka tehdään olemassa olevissa asuinhuoneistoissa. Jos esimerkiksi rakennuksen sisätilat on suojeltu tai rakenteet ovat kosteusvaurioituneet, tulee lupa kuitenkin hakea.

Märkätiloja ovat ne huonetilat, joiden lattiapinta joutuu vedelle alttiiksi, ja joiden seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.

 

Lupa tai lausunto tarvitaan harvoin

Märkätilahankkeisiin tarvitaan lupa tai lausunto vain seuraavissa tapauksissa

1.Rakennuslupa pitää hakea, jos

– rakennuksen sisätilat, joita muutetaan, on suojeltu

– hankkeessa muutetaan rakennuksen suojeltuja julkisivuja.

2.Jos muutettavan alueen rakenteet ovat kosteusvaurioituneet, tulee luvan tarve selvittää rakennusvalvontavirastosta.

3.Jos lattian tai seinien kantaviin rakenteisiin tehdään muutoksia tai rakenteiden kuormitus lisääntyy oleellisesti, asia käsitellään Z-lausuntona. Ohjeen Z-lausunnon hakemisesta saa rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

 

Taloyhtiön lupa tarvitaan

Vaikka hanke ei vaatisikaan viranomaisen lupaa, on aina selvitettävä, salliiko taloyhtiö muutokset. Myös asemakaavaa tulee noudattaa.

Aiemmin voimassa ollut märkätilojen lupatarpeen helpotus on osoittanut, että taloyhtiöt, rakentajat ja asukkaat ovat hyvin tietoisia ilmanvaihdon ja vedeneristysten tarpeellisuudesta. He myös käyttävät suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan ammattilaisia apunaan.

Lähde: http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/rakennusvalvontavirasto/kylpyhuoneet-saa-remontoida-ilman-rakennuslupaa-muutama-poikkeus?pd=v