Ilmanvaihto

Ihminen oleskelee 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa.

Ei ole yhdentekevää millaista ilmaa hän hengittää. Usein huoneistoremontissa ilmanvaihto jää täysin huomioimatta. Riittävällä ilmanvaihdolla on vaikutus ihmisen viihtyvyyteen, terveyteen ja rakenteiden kuivumiseen. Alla sekä koneellisesta ilmanvaihdosta että painovoimaisesta ilmaivaihdosta tärkeää asiaa.

Koneellinen ilmanvaihto

Kaikissa asuin- ja oleskelutiloissa (myös makuu- ja olohuoneissa) pitäisi olla saatavilla riittävästi ulkoilmaa (esim. ikkunan karmin tai ulkoseinässä olevan venttiilin kautta). Ilma tulee asuntoon ulkoilmaventtiilin kautta ja poistuu ilmanvaihdollisesti likaisista tiloista, kuten wc:stä, kylpyhuoneesta ja keittiöstä. Edellä mainittujen tilojen ovien alaosassa tulee olla vähintään 1 – 2 cm:n rako tai ovissa erillinen korvausilmaventtiili.

Huomautettakoon, että koneellisen poiston ilmanvaihdon ongelmana ovat usein liian tiiviit asunnot. Korvausilma tulee usein 90 prosenttisesti asuntoon postiluukun kautta. Seurauksena on, että porraskäytävien hajut leviävät huoneistoon.

Asumisterveysopas velvoittaa, että ilma vaihtuu asuintiloissa kerran kahdessa tunnissa. Eli minimikerroin 0,5 x asunnon tilavuus ei läheskään aina toteudu koneellisessa poistoilmanvaihdossa. Asumisterveysohje löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön kotisivulta.

Poistoventtiilien säädön muuttaminen

Asukkaat ovat velvollisia puhdistamaan venttiilit. Venttiilien säätöä ei saa muuttaa.

Koneellisen poiston venttiilien ilmamäärä riippuu venttiilin lautasen eli sisäpuolisen osan asennosta. Eli kuinka paljon lautanen on venttiilikaulukseen nähden ulkona tai sisällä. Lautasen asento muuttuu, jos sitä pyöritetään. Lautasen asentoa ei saa muuttaa, koska tällöin ilmamäärät muuttuvat sinun ja myös naapureiden asunnossa.

Kun venttiilin pintaan ja rakoihin kertyy esimerkiksi kylpyhuoneessa vaatteita kuivatessa nukkaa tai keittiöissä rasvaa, voi venttiilin puhdistaa lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Venttiili irtoaa kiertämällä sitä kaksin käsin vastapäivään. Pesun ja takaisinasennuksen aikana varo pyörittämästä venttiilin keskellä olevaa lautasta! Jos epäilet pyörittäneesi venttiililautasta eli muuttaneesi venttiilin säätöä, ota yhteys huoltomieheen. Hän asettelee oikean arvon.

Paloturvallisuus

Paloteknisesti keskeisin komponentti on poistoilmaventtiili, jonka on oltava korkeapaineventtiili. Perinteistä (= painovoimaisen järjestelmän) sormella pyöritettävää lautasventtiiliä ei koneelliseen poistoon saa asentaa. Poistoilmaventtiilin tulee olla palamaton eli teräksestä tehty. Keskusilmavaihtolaitokseen ei voi kytkeä muovisia venttiileitä. Kohdassa ”Poistoventtiilien säädön muuttaminen” on kuva oikeasta koneellisen ilmanvaihdon poistoventtiilistä.

Venttiilien jälkeiset kanavat eivät myöskään saa olla palavaa materiaalia. Muovikanavan käyttö tulee hyväksyttää paikkakunnan rakennusvalvojalla. Rautakaupasta saatavaa löysää, ns.” kurkkuputkea” ei voi käyttää ilmanvaihtokanavana. Kanavan tulee olla sinkittyä peltiä, kierresaumakanavaa, jonka seinämän minimipaksuus on 0,7 mm. Kanavat tulee paloeristää huoneiston ulkopuolella esim. verkotetulla mineraalivillalla. Paloeristeen paksuuden määrää rakentamismääräys, joten se on parasta jättää pätevän henkilön määrättäväksi.

Joillakin korjausrakentamiseen erikoistuneilla insinööritoimistoilla on omia yksityiskohtaisia suunnitelmia vanhan valurautalattiakaivon yhdistämisestä uuteen muoviseen korokerenkaaseen.

Piirustuksien hyväksyttäminen rakennusvalvontavirastossa

Vaikka rakennustekniset työt eivät aina edellytä rakennuslupaa, saattaa maankäyttö- ja rakennuslain 125 pykälä, jossa viitataan terveellisyyteen ja turvallisuuteen, edellyttää ilmanvaihtopiirustuksien hyväksyttämistä. Tällöin puhutaan lausuttamisesta. Rakennusvalvonta myöntää lausunnon yleensä välittömästi (ks. kohta ” Ennen kuin aloitat lvi-remontin”).

Liesituulettimen kytkeminen koneelliseen poistoilmalaitokseen

Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä liesituulettimen liittäminen yhteiskanavahormiin (= kerrostalon yhteiseen poistoilmahormiin) on ehdottomasti kielletty.

Suositus: kerrostalojen keittiö varustetaan liesikuvulla, jossa on ajastin ilmamäärän rajoittimena.

Pien- ja rivitaloissa voidaan keittiö varustaa erillisellä koneellisella kohdepoistolla, joka on päällä, kun ruokaa valmistetaan. Tällöin on keittiö varustettava yleispoistolla, joka poistaa ilmaa jatkuvasti ympäri vuorokauden.

Saunan ilmanvaihdon rakentaminen vanhaan asuntoon

Ennen saunan rakentamiseen ryhtymistä, on luvanvaraisuus selvitettävä. Yleensä vaaditaan rakennuslupa.

Niin sanottu ”kalustelöylyhuone”, joka rakennetaan nykyisen pesuhuoneen sisään ei yleensä vaadi rakennuslupaa.

Poistoventtiileinä käytetään korkeapaineventtiileitä (ks. edellä esitetty venttiilin pesukuva). Löylyhuoneen poisto voidaan yhdistää viereisen kylpyhuoneen vaakasuoraan kanavaan, kunhan huolehditaan siitä, että löylyhuoneeseen tuleva venttiili ja pesuhuoneen vanha venttiili toimivat yhdessä. Eli löylyhuoneesta poistetaan ilmaa 2 dm3/s yhtä lattianeliömetriä kohden, kuitenkin vähintään 6 dm3/s. Pesuhuoneesta poistetaan ilmaa venttiilien toimiessa yhdessä 15 dm3/s vähennettynä löylyhuoneen ilmamäärällä.

Raitisilma saunassa on suotavaa, mutta vanhoissa ei pakollista. Sauna olisi sijoitettava siten, että saunaan ja pesuhuoneeseen saadaan korvausilmaa sellaisesta tilasta, jota voidaan tuulettaa.

Pesuhuoneen oveen suositellaan asennettavaksi korvausilmaventtiili. Oven ala- tai yläosaan tehdään ovirako, jonka korkeus on vähintään 1 – 2 cm. Löylyhuoneen alaosaan voidaan jättää korkea ovirako, esimerkiksi 20 cm:n.

Paloteknisten ohjeiden mukaisesti on venttiilien säätöasennot mitattava työntötulkilla. Käyrästöltä katsotaan 100 Pa:n kohdalta, etteivät virtausarvot ylitä 41 l/s. Työ tulee tilata ilmanvaihtotekniikan ammattiliikkeeltä.

Huoneistosaunan teettäjä/tekijä välttyy ”jälkipyykin pesulta”, jos hän tekee alustavia mittauksia ennen ilmanvaihtolaitteiden muutostyötä. Suosituksena on, että ko. huoneiston ylä- ja alakerran ilmamäärät mitataan ennen ja jälkeen saunaremontin. Etukäteismittauksella varmistetaan, miten ilmanvaihto on toiminut ennen remonttia ylä- ja alapuolen huoneistoissa. Jälkimittauksella varmistetaan, ettei remontti ole aiheuttanut muutoksia naapureiden ilmamäärissä.

Mittaukset tulee teetättää remontoivan asukkaan laskuun lvi-alan asiantuntijalla. Allekirjoitetusta mittauspöytäkirjasta on toimitettava kopio isännöitsijälle.

Ilmamäärät

Sopivan ilmanvaihdon määrittelevät lähinnä terveydelliset syyt ja asumismukavuus. Asumisterveysopas määrää minimi-ilmanvaihdon. Minimi-ilmanvaihto on se, että huoneen ilma vaihtuu vähintään kerran kahdessa tunnissa eli ilmanvaihto on ”puolikertainen”.

Keittiön, wc:n, kylpy- ja vaatehuoneen tehostetut ilmavirrat määritellään D2:ssa (Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet 2003). Pienissä asunnoissa maksimi-ilmavirtoja (= määrätty D2:ssa) on mahdollista pienentää esimerkiksi silloin, jos asukas valittaa vedosta pakkasilmoilla. Pienten asuntojen ilman vaihtuvuus tulee aina täyttää asumisterveysoppaan vähimmäistason. Asumisterveysopas (= asunnon ilmanvaihto on terveydellisesti riittävä) velvoittaa, että ilma vaihtuu asuintiloissa kerran kahdessa tunnissa. Eli minimi-ilmanvaihtokerroin on 0,5 x asunnon tilavuus.

Painovoimainen ilmanvaihto

Miksi betonin täytyy antaa kuivua?

Jos betonin ei anneta kuivua tarpeeksi kauan ja vesieriste sivellään märän betonin päälle, menettää eriste veden eristämiskykynsä. Betonin on annettava kuivua riittävästi. Betonin kuivumista voi seurata luotettavilla kosteusmittareilla. Betonin laadun tulee myös soveltua yhteen vesieristeen kanssa. Lue tarkasti vesieristetoimittajan työohjeet.

Ulko- (tai raitis-)ilmaventtiili

Kaikissa asuin- ja oleskelutiloissa (myös makuu- ja olohuoneissa) pitäisi olla saatavilla riittävä ulkoilma (esim. ikkunan karmin tai ulkoseinässä olevan venttiilin kautta). Ilma tulee asuntoon ulkoilmaventtiilin kautta ja poistuu ilmanvaihdollisesti likaisista tiloista, kuten wc:stä, kylpyhuoneesta ja keittiöstä. Edellä mainittujen tilojen ovien alaosassa tulee olla vähintään 2 cm:n rako tai ovissa erillinen korvausilmaventtiili. Ilman liikkumisen kannalta tulee ovirako olla myös muiden huoneiden väliovissa.

Huomautettakoon, että painovoimaisen ilmanvaihdon ongelmana ovat usein liian tiiviit asunnot. Talvella ilma saattaa kiertää ”väärin päin” asunnossasi, eli ilma tulee asuntoosi esimerkiksi kylpyhuoneen poistohormista sisään ja poistuu keittiön hormistosta, jolloin seurauksena on, että kosteus ja hajut leviävät huoneistoon ja kylpyhuone on kylmä.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Asumisterveyshje (= asunnon ilmanvaihto on terveydellisesti riittävä) velvoittaa, että ilma vaihtuu asuintiloissa kerran kahdessa tunnissa. Eli minimikerroin 0,5 x asunnon tilavuus ei läheskään aina toteudu painovoimaisessa ilmanvaihdossa.

Venttiilien jälkeiset kanavat eivät myöskään saa olla palavaa materiaalia. Muovikanavan käyttö tulee hyväksyttää paikkakunnnan rakennusvalvojalla. Rautakaupasta saatavaa löysää, ns.” kurkkuputkea” ei voi käyttää ilmanvaihtokanavana. Kanavan tulee olla sinkittyä peltiä, ns. kierresaumakanavaa, jonka seinämän minimipaksuus on 0,7 mm. Kanavat tulee paloeristää huoneiston ulkopuolella esim. verkotetulla mineraalivillalla. Paloeristeen paksuuden määrää rakentamismääräys, joten se on parasta jättää pätevän henkilön määrättäväksi.

Tee myös toinen koe: käytyäsi suihkussa peili huurtuu, mikäli huuru ei poistu kymmenen minuutin kuluttua suihkun sulkemisesta, on kylpyhuoneesi ilmanvaihto riittämätön ja edellytykset mikrobikasvustolle on olemassa. Ilmoita asiasta isännöitsijälle.

Paloturvallisuus ja kanavat

Ilmanvaihtokanavistoa ei voi paloturvallisuussyistä tehdä palavasta materiaalista. Muovisen kanavan käyttö tulee selvittää paikkakuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta. Kanavat tehdään tehdasvalmisteisesta kierresaumatusta putkesta. Rautakaupasta saatavaa löysää, ns.” kurkkuputkea” ei voi ilmanvaihtokanavana käyttää. Kanavan tulee olla sinkittyä peltiä, ns. kierresaumakanavaa, jonka seinämän minimipaksuus on 0,7 mm. Huoneiston ulkopuolella tulee kanavat paloeristää rakennusmääräysten mukaan.

Liesituulettimen liittäminen painovoimaiseen nousuhormiin

Kerrostalossa liesituulettimen liittäminen vanhaan painovoimaiseen hormiin ei ole sallittua.

Ohje: asennetaan aktiivihiilisuodattimella varustettu (kierrätys-) ilmapuhallin.

Poistoventtiilit

Poistoilmaventtiilit ovat painovoimaisessa järjestelmässä säädettäviä (= sormella pyöritettäviä). Venttiileitä voi avata tai sulkea, mutta niitä ei saa sulkea kokonaan. Rakennuksen ja asunnon ilmanvaihto perustuu siihen, että likaisista tiloista (wc, kylpy- ja vaatehuone, keittiö) poistuu ilmaa. Jos talvi on oikein kylmä, venttiileitä voi kuristaa ilmanvaihdon pienentämiseksi, mutta kiinni niitä ei pitäisi silloinkaan laittaa. Muuten ilma ei vaihdu. Sisäilmapitoisuudet ja kosteus tekevät sisäilmastosta epäterveen.

Joskus talvella tai ulkoilman ollessa kylmää on tilanteita, että painovoimainen ilmanvaihto toimii väärin päin, eli poistoilmaventtiilistä puhaltaa kylmää ilmaa huonetilaan. Tällöin on otettava yhteys isännöitsijään.

Poistoilmaventtiilien materiaali on terästä ja halkaisijan koko vähintään 160 mm. Painovoimaisessa järjestelmässä on oma lautasmallinen, ”matalapaineinen” venttiili (= sormella pyöritettävä). Koneellisen poiston (= korkeapaine) venttiiliä ei saa asentaa painovoimaiseen järjestelmään, koska venttiilin ilmanvastus on niin suuri, että ilma ei tällöin vaihdu.

Saunan ilmanvaihdon toteutus

Ennen saunan rakentamiseen ryhtymistä, on luvanvaraisuus selvitettävä. Yleensä vaaditaan rakennuslupa.

Niin sanottu ”kalustelöylyhuone”, joka rakennetaan nykyisen pesuhuoneen sisään ei yleensä vaadi rakennuslupaa.

Ennen töiden aloittamista, on suositeltavaa tehdä käyttöön tulevien hormien osalta hormikatselmus.

Jos kerrostalon vanhaan asuntoon rakennetaan sauna esimerkiksi vaatehuoneen sijaan, se on varustettava poistoventtiilillä. Yksittäisessä tapauksessa poiston voi kytkeä viereisen pesuhuoneen painovoimaiseen hormiin.

Raitisilma löylyhuoneessa on suotavaa, mutta se ei ole vanhoissa asunnoissa pakollista. Sauna olisi sijoitettava siten, että löyly- ja pesuhuoneeseen saadaan korvausilmaa sellaisesta tilasta, jota voidaan tuulettaa. Pesuhuoneen oveen suositellaan asennettavaksi korvausilmaventtiili. Löylyhuoneen alaosaan voidaan jättää korkea, esimerkiksi 20 cm:n ovirako.

Rautakaupasta saatavaa löysää, ns.” kurkkuputkea” ei voi käyttää ilmanvaihtokanavana. Kanavan tulee olla palamatonta eli sinkittyä peltiä, ns. kierresaumakanavaa, jonka seinämän minimipaksuus on 0,7 mm.

Venttiilikohtaisen puhaltimen eli poistopuhaltimen liittäminen kylpyhuoneen tai wc:n hormistoon.

Asuinkerrostalossa asunnon kylpyhuoneen tai wc:n venttiilin tilalle ei saa asentaa puhallinta. Painovoimaista ja koneellista ilmanvaihtoa ei saa yhdistää.