Tulipaloja tapahtuu taloyhtiöissä paljon – tunne vastuusi, varmista paloturvallisuus

marras 26, 2019

Paloturvallisuus on taloyhtiössä kaikkien yhteinen asia. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat määräysten mukaisista turvallisuusjärjestelyistä ja niiden noudattamisesta. Osakkaan tehtävä on varmistaa, että riskit on minimoitu omassa kodissa. Katso jutun lopusta lista asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. 

Loppukeväästä 2019 yksi Porin seudun puhutuimpia uutisia oli kaupungin ytimessä sijaitsevan Keskuskartanon tulipalo. Liekit löivät räjähdysmäisesti suuren taloyhtiön kattorakenteissa ja kerrostalon kaikki asukkaat evakuoitiin. Ullakkokerros tuhoutui täysin ja talon ylin varsinainen asuinkerros kärsi mittavia savu- ja vesivahinkoja. Kuolonuhreilta onneksi vältyttiin, mutta vahingot olivat miljoonaluokkaa.

Heinäkuun 1. päivänä Lahden Liipolassa sijaitsevan viisikerroksisen talon ylimmän kerroksen asunnossa syttyi tulipalo. Kaikki talossa olleet 50 ihmistä evakuoitiin ja sairaalaan vietiin kaksi ihmistä. Voimakas palo rikkoi asunnon suuren ikkunan, jonka kautta liekit saavuttivat kattorakenteet. Asunto tuhoutui ja 30–40 asuntoa kärsi vesivahinkoja.

Heinäkuun 24. päivä pelastuslaitos evakuoi Tampereen keskustassa sijaitsevan 12-kerroksisen kerrostalon 55 asuntoa, kun vieressä sijaitsevan päiväkodin huopakatto syttyi tuleen. Päiväkoti tuhoutui palossa purkukuntoon ja palon puoleiset kerrostalon asunnot kärsivät pahoja savuvahinkoja.

Pelastusopiston tilastojen mukaan 21.11.2019 mennessä pelastuslaitos on hälytetty rivi-, luhti- ja kerrostaloihin yhteensä 1 313 kertaa tulipalon takia. Edellä kerrotut kolme tulipaloa ovat olleet taloyhtiöissä sattuneista onnettomuuksista vakavimpia.

Älä koskaan jätä tavaroita lieden päälle

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in vanhempi asiantuntija Ilpo Leino kertoo, että rakennuspalo saa yleisimmin alkunsa sähkölaitteista tai avotulesta. Hän muistuttaa, että kaikenlainen sähkölaitteiden valvomaton lataaminen varsinkin yöaikaan on aina riski. Laine ei itse lataa edes kännykkää öisin.

Selkeästi suurin tulipalojen syttymissyy on kuitenkin ruoanvalmistus, josta aiheutui 889 rakennuspaloa vuonna 2018. Keittiön turvallisuuteen kannattaakin ehdottomasti panostaa.

– Liesi ei itsekseen sytytä paloja vaan syy on yleensä ihmisissä. Lieden ympäristö on syytä pitää siistinä ja erityistapauksissa kannattaa hankkia erilaisia liesiturvalaitteita. Varsinkin mummon ja vaarin kohdalla lähipiirin täytyy olla valppaana turvallisuuden ylläpitämisessä, Leino sanoo.

Vahingot vaihtelevat rakennuksen täystuhosta savuvahinkoihin. Jo pelkkä savun haju voi tuottaa riesaa pitkäksi aikaa sen pinttyessä tekstiileihin. Ammattilaista tarvitaan yleensä aina jälkien siivoukseen, sillä pelkkä tuuletus ei välttämättä riitä.

Alkusammutuskalusto kuntoon – pelkkä palovaroitin ei riitä

Suurin osa rakennuspaloista syttyy asuntojen sisällä, joten asianmukaisella alkusammutuskalustolla on iso merkitys. Ainoastaan palovaroitin on lakisääteinen hankinta, mutta Leinon mielestä myös sammutuspeitteen pitäisi kuulua jokaisen kodin perusvarusteluun.

– Peitteen lisäksi suosittelen sammuttimen hankintaa. Nestepohjainen sammutin ei sotke paikkoja. Jauhesammutinkin on parempi kuin ei mitään, mutta jauhepöly leviää kaikkialle. Pientä sammutus spraypurkkia en suosittele. Oikea kahden litran sammutin on sen sijaan testattu ja toimiva tuote, Leino sanoo.

Miten vastuu turvallisuudesta jakautuu taloyhtiössä?

Paloturvallisuus on taloyhtiössä kaikkien yhteinen asia. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat määräysten mukaisista turvallisuusjärjestelyistä ja niiden noudattamisesta. Siihen liittyy pelastussuunnitelma, joka täytyy aika ajoin tarkistaa ja pitää päivitettynä. Hallituksen tehtävä on myös tiedottaa talossa pelastussuunnitelman sisällöstä ja asukkaalle kuuluvasta vastuusta.

–  Pelastussuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta huolehtiminen on osa yhtiön johdon huolellista toimintaa kiinteistönpidon osalta. Laiminlyönnistä voisi jopa seurata hallituksen tai isännöitsijän vahingonkorvausvastuu, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n toimitusjohtaja Kai Haarma muistuttaa.

Selkeästi suurin tulipalojen syttymissyy on ruoanvalmistus, josta aiheutui 889 rakennuspaloa vuonna 2018.

Asukkaan vastuulla on huolehtia huoneistonsa paristokäyttöisten palovaroittimien kiinnittämisestä ja kunnosta. Jos talon palovaroitinjärjestelmä on kytketty sähköverkkoon, kunnossapitovastuu perusjärjestelmän osalta kuuluu taloyhtiölle. Jos asukas kuitenkin huomaa palovaroittimessa puutteita, hänen velvollisuutensa on ilmoittaa asiasta.

– Mikäli osakas tai asukas ei huolehdi vastuullaan olevasta varoittimesta tai ilmoita yhtiön järjestelmien vioista, voi hän joutua osaltaan vastuuseen mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, joka olisi muuten ollut vältettävissä, Haarma sanoo.

Hyvä tietää korvausasioista

Jokaisen asukkaan, oli hän osakas tai vuokralainen, kannattaa hankkia kotivakuutus. Tulipalon sattuessa taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa asunnon rakenteiden vauriot, talotekniikan sekä joitakin osakkaan kunnossapitovastuulla olevia asioita, esimerkiksi huoneiston pinnoitteet.

Asukkaan kotivakuutus korvaa puolestaan asunnon irtaimiston sekä kiinteän sisustuksen, jonka kunnossapitovastuu on osakkaalla. Lisäksi kotivakuutus voi korvata sijaisasunnon kustannuksia.

– Jos vahinko on aiheutunut osakkaan tai asukkaan omasta huolimattomuudesta, voi esimerkiksi kiinteistövakuutuksen omavastuuosuus tulla kokonaan tai osittain hänen korvattavakseen. Jos toiminta on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta, voi vakuutusyhtiö mahdollisesti vaatia häneltä taloyhtiölle maksamaansa vakuutuskorvausta, Haarma selventää.

Asukas: varmista, että kotisi on paloturvallinen

 • Huolehdi asuntosi palovaroittimien toimintakunnosta ja ilmoita vioista viipymättä
 • Katso, että kodistasi löytyy alkusammutusvälineet: sammutuspeite ja käsisammutin
 • Opettele käyttämään alkusammutusvälineitä
 • Älä jätä tulta valvomatta: sammuta esimerkiksi kynttilä, vaikka poistuisit tilasta vain hetkeksi
 • Sijoita kynttilät siten, että niiden läheisyydessä ei ole mitään syttyvää
 • Varmista, että kynttilänjalka on tukeva ja tuikut turvallisia
 • Älä jätä lasta tai lemmikkiä yksin kynttilöiden läheisyyteen
 • Pidä tulitikut poissa lasten ulottuvilta
 • Älä aseta kynttilää television tai muovikalusteiden päälle
 • Älä jätä tavaroita lieden päälle
 • Hanki sellaiset sähkölaitteet, joissa virta katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä
 • Huolehdi siitä, että kotiisi ei kerry kasoittain turhaa tavaraa lisäämään palokuormaa
 • Vaihdata huonokuntoiset sähköjohdot ehjiin.
 • Älä peitä sähköpattereita tekstiileillä tai muulla materiaalilla
 • Älä kuivata pyykkiä kiukaan yläpuolella
 • Katso, että television ja kylmäkalusteiden ympärillä on tarpeeksi ilmatilaa
 • Pyyhi pölyt pois säännöllisesti sähkölaitteiden päältä

Suora lähde: https://www.kak-laki.fi/tulipaloja-tapahtuu-taloyhtioissa-paljon-tunne-vastuusi-varmista-paloturvallisuus/