Valtakunnallinen paloturvallisuusviikko 24.11-1.12.2018

marras 9, 2018

Helsingin Pelastusliitto ry järjestää yhdessä Helsingin Pelastuslaitoksen kanssa isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallitusten jäsenille suunnatun seminaarin aiheesta:
– Miten taloyhtiön toimilla voidaan pienentää riskiä tulipalon varalta

Paikka: Helsingin Pelastusliitto, Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki
Aika: 26.11.2018 klo 14 -16
Ilmoittaudu: https://ssl.eventilla.com/isinfo

Seminaarin aiheina mm.

• yhdessä taloyhtiön ja asukkaiden kesken
o turvallisuusasenne ratkaisee
o tiedon jakaminen
o monikielisyys ja -kulttuurisuus

• taloyhtiön tekniset ratkaisut
o tekniset sammutusjärjestelmät ja sammutusvälineet
o kulkuväylät ja poistumisreitit
o pelastustie
o turvallisuuskävely

• tulipalojen ennaltaehkäisy asuintalossa yhdessä asukkaiden kanssa
o pelastussuunnitelma on turvallisuuden kivijalka
o tyypilliset tulipalot kotona
o toiminta tulipalotilanteessa
o avun hälyttäminen (esim. 112-sovellus)
o alkusammutusharjoitus sammuttimella ja sammutuspeitteellä

Helsingin Pelastusliitto on alueensa johtava kodin ja asumisen turvallisuuskouluttaja. HELPE kouluttaa taloyhtiöiden isännöitsijöitä, hallitusten jäseniä, turvallisuusvastaavia sekä asuinympäristön turvallisuudesta kiinnostuneita asukkaita kursseillaan ja seminaareissaan sekä kohdekohtaisissa tilaisuuksissa. HELPEn asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat taloyhtiöitä aina pelastussuunnitelmien laatimisesta turvallisuuskävelyjen toteuttamiseen.

Olli-Veikko Kurvinen
Toiminnanjohtaja, KTM, majuri evp
Helsingin Pelastusliitto ry HELPE
Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki
GSM +358 50 524 6200
olli-veikko.kurvinen@helpe.fi

Paloturvallisuusviikko
Paloturvallisuusviikko käynnistyy huipputapahtumalla, Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestetään lauantaina 24.11.2018, mukana kymmeniä sopimuspalokuntia pääkaupunkiseudulla. Tapahtumassa saat arvokasta tietoa kodin paloturvallisuudesta sekä pääset harjoittelemaan alkusammutusvälineiden käyttöä.

Lisätietoja:

Paloturvallisuusviikko https://paloturvallisuusviikko.fi/

Päivä Paloasemalla 2018 https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/

Paloturvallisuusvinkkejä taloyhtiöille https://paloturvallisuusviikko.fi/paloturvallisuusvinkkeja-taloyhtioille/

HELPE kouluttaa https://www.helpe.fi/

Helsingin Pelastuslaitos https://www.hel.fi/pela/fi/onnettomuuksien+ehkaisy/turvallisuusviestinta/turvallisuuskoulutus

 

Helsingin Pelastusliitto ry

www.helpe.fi

helsingin.pelastusliitto@helpe.fi
09-4770810