HIT ja ISA

Isännöinnin eettiset ohjeet

HIT = Hyvä isännöintitapa

Toimissamme noudatamme isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n määrittämää Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet (HIT) asiakirjaa. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

 

ISA

ISA on kiinteistöalan keskeisten järjestöjen perustama, isännöitsijöitä ja isännöintiyhteisöjä auktorisoiva ja valvova yhdistys. ISA:n taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry. Auktorisoidussa isännöintiyhteisössä koko organisaation on toimittava ISA:n laatuvaatimusten mukaisesti.

Astala Isännöinti Oy on ISA AUKTORISOITU isännöintiyhteisö. Auktorisointi tapahtui jo vuonna 1988, viiden ensimmäisen isännöitsijätoimiston joukossa pääkaupunkiseudulla.

ISA valvoo auktorisoitujen toimintaa vuosi-ilmoituksin ja auditoinnein. Yrityksemme ISA ry:n auditoinnit ovat tapahtuneet vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2013.

Tarkemmat tiedot ISA-auktorisoinnista löytyvät Auktorisointiyhdistys ISA ry:n verkkosivustolta